Zaświadczenie z działalności/ Certificate of membership

Jeśli jesteś bądź byłeś/-aś członkiem Oddziału Warszawa IFMSA-Poland i chcesz otrzymać zaświadczenie ze swojej działalności, uzupełnij formularz dostępny pod linkiem: https://forms.gle/eqnXp6dWNt5TxH9Q9

 

Sekretarz Oddziału przygotuje Twoje zaświadczenie i skontaktuje się z Tobą poprzez podany adres e-mail - pamiętaj, że ma na to 14 dni, więc wypełnij formularz z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

Dodatkowo przypominamy, że zaświadczenia zostaną wystawione wyłącznie osobom, które spełniają warunki wymienione w odpowiedniej Uchwale, którą znajdziecie poniżej.

 

Jeżeli potrzebujesz zaświadczenia z działalności ogólnopolskiej, odpowiedni formularz znajdziesz pod poniższym linkiem:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfd1x7973UxMk-zlI01iV_qPnD0UiDQXy1XFQpeR3c8XA9dVQ/viewform

Jednocześnie przypominamy, że zaświadczenia o działalności ogólnopolskiej wystawia Sekretarz Generalny IFMSA-Poland, a nie jak w przypadku zaświadczeń o działalności lokalnej Sekretarz Oddziału Warszawa.

 

 

ENG

If you are/were member of Warsaw Local Committee IFMSA-Poland and you want to reveive certificate of membership, fill the form available here: https://forms.gle/Kf83PdJtAAkrbZgr8

 

 

Secretary of LC will preprare your certificate and contact you by the e-mail address you have given in the form. Remember that secretary have 14 days to prepare your certificate so remember to fill the form in advance.

 

We kindly remind that certificates will be granted only to members that fulfill the conditions listed in adequate Resolution, that you can find below. Resolution are ONLY in Polish. If you have any questions please contact sekretarz@warszawa.ifmsa.pl

 

If You need the Certificate from acting in national IFMSA-Poland team, proper form is here: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhmO6OIj-21H4ApyGnxx6v55nZdauVZOLICGpBn2LW2kucyA/viewform

 

 In addition we want to remind you that certificates for national funciones are prepared by Secretary General of IFMSA-Poland, not as in case of local memebership by Warsaw Local Committee Secretary.

 

 

 

 


Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.