Zarząd Oddziału Warszawa

Zarząd Oddziału Warszawa 2020/2021

 

Katarzyna Rylewicz – Prezydent Oddziału
e-mail: prezydent@warszawa.ifmsa.pl

Janusz Świeczkowski-Feiz – Wiceprezydent Oddziału ds. marketingu (VPE LC)
e-mail: vpe@warszawa.ifmsa.pl   

Emilia Płatos  – Wiceprezydent Oddziału ds. zasobów ludzkich (VPM LC)
e-mail: vpm@warszawa.ifmsa.pl   

Michał Wronecki  - Skarbnik Oddziału
e-mail: skarbnik@warszawa.ifmsa.pl   

Dominika Zajkowska – Sekretarz Oddziału
e-mail: sekretarz@warszawa.ifmsa.pl 

Marta Kras - Koordynator Lokalny ds. Praktyk Klinicznych Studentów Wyjeżdżających (LEO-out)
e-mail: leo@warszawa.ifmsa.pl   

Konstancja Byszko - Koordynator Lokalny ds. Praktyk Klinicznych Studentów Przyjeżdżających (LEO-in)
e-mail: leo@warszawa.ifmsa.pl   

Mateusz Zaremba - Koordynator Lokalny ds. Wymiany Naukowej (LORE)
e-mail: lore@warszawa.ifmsa.pl   

Nina Karpińska - Koordynator Lokalny ds. Edukacji Medycznej (LOME)
e-mail: lome@warszawa.ifmsa.pl   

Karolina Stachyra - Koordynator Lokalny ds. Zdrowia Publicznego (LPO)
e-mail: lpo@warszawa.ifmsa.pl    

Karolina Mikołap - Koordynator Lokalny ds. ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS (LORA)
e-mail: lora@warszawa.ifmsa.pl

Zofia Gajek – Koordynator Lokalny Programu Stałego ds. Praw Człowieka i Pokoju (LORP)
e-mail: lorp@warszawa.ifmsa.pl   

 - Koordynator Lokalny ds. English Division 
e-mail: ifmsa.ed.muw@gmail.com   

 - Koordynator Lokalny ds. Kontaktów Międzyuczelnianych
e-mail: kl.warszawa.ifmsa@wp.pl

Grzegorz Łopiński - Komisja Rewizyjna Oddziału
e-mail: kro@warszawa.ifmsa.pl    

Dyżur

Wymiany - zbieranie formularzy na SCOPE&SCORE

12 Listopad, Wtorek, 11:50 - 15:30

Centrum Dydaktyczne, strefa relaksu, poziom -1