Diversity x WUM - Opening Ceremony

Polish version below // Polska wersja poniżej!

As students of a medical university represented by over 70 different countries, we believe it is essential for us to celebrate our differences instead of letting them divide us. Our project, Diversity x WUM, is founded by students with an ideal of unifying the diverse experiences of all students in our university. We invite you to join us on our mission to create a multicultural society at our university and bridge the gap between each other regardless of where we come from, what we are studying, our culture or our beliefs. 

 

We cordially invite students and their loved ones from all over Poland to join us in our official Opening Ceremony on June 2nd 2023 from 14:00 to 16:00, where you will be able to experience and witness firsthand cultural performances from all over the world at our very own Medical University of Warsaw.

 

We would also like to extend this invitation to June 3rd 2023, visitors would also be able to participate in a special Cultural Showcase where students from different countries would be setting up booths to essentially showcase their cultural food, drinks, costumes, language and many more. This would be your one stop journey to different continents of the world so don’t miss out on this amazing opportunity that is open to all for free of charge! In addition, in conjunction with the National Children’s Day, we would be organizing various cultural games for everyone to participate in with their families and friends alike on June 3rd 2023 at various places around our campus.

 

Please stay tuned for more updates regarding the event. If you would like to know more about our project and what we are doing, please feel free to follow us on our social media pages listed below:

 

Facebook: https://www.facebook.com/diversityxwum

 

Instagram: https://www.instagram.com/diversityxwum/

 

 

WERSJA POLSKA

 

Jako studenci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego reprezentowanego przez ponad 70 różnych krajów, wierzymy, że niezwykle istotne jest to, aby celebrować naszą różnorodność, zamiast pozwalać jej nas dzielić. Nasz projekt, Diversity x WUM, został założony przez studentów z myślą o zjednoczeniu doświadczeń wszystkich studentów naszej uczelni. Zapraszamy do przyłączenia się do naszej misji tworzenia wielokulturowego społeczeństwa na naszej uczelni i zmniejszania przepaści między nami, niezależnie od tego, skąd pochodzimy, co studiujemy, od naszej kultury czy przekonań. 

 

Serdecznie zapraszamy studentów i ich bliskich z całej Polski do udziału w naszej oficjalnej Ceremonii Otwarcia w dniu 2 czerwca 2023 r. w godzinach 14:00-16:00, podczas której będzie można doświadczyć i zobaczyć występy kulturalne z całego świata na naszym własnym Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

 

Chcielibyśmy również włączyć w to zaproszenie dzień 3 czerwca 2023 r. Wówczas odwiedzający będą mogli wziąć udział w specjalnym pokazie kulturalnym, w którym studenci z różnych krajów będą ustawiać stoiska, na których zaprezentują swoje kulturowe jedzenie, napoje, tradycyjne stroje, język i wiele innych. To będzie Twoja podróż do różnych kontynentów świata, więc nie przegap tej niesamowitej okazji dostępnej dla wszystkich za darmo! Ponadto, w związku z Dniem Dziecka, 3 czerwca 2023 r. w różnych miejscach na terenie naszego kampusu zorganizujemy różne zabawy kulturalne, w których każdy będzie mógł wziąć udział ze swoimi rodzinami i przyjaciółmi.

 

Bądź na bieżąco, aby uzyskać więcej informacji na temat wydarzenia! Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszym projekcie i tym, co robimy, zapraszamy do śledzenia nas na naszych stronach w mediach społecznościowych wymienionych poniżej:

 

Facebook: https://www.facebook.com/diversityxwum

Instagram: https://www.instagram.com/diversityxwum/

 


Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.