21.05

Sobota

09:30

Współpraca przy konferencji Heads Up

Katarzyna Camlet

Zostaliśmy zaproszeni do współorganizacji i partnerstwa przy konferencji Heads Up.

Wypożyczyliśmy warniki oraz narzędzia chirurgiczne, został wystawiony rollup. Wolontariusze upiekli ciasta i pomagali podczas wydarzenia (rejestracja gości, pomoc przy przerwie kawowej, obsługa techniczna). Współpraca przebiegała z szeroką, obustronną promocją w social mediach.

Konferencja miała miejsce w dniach 21-22.05.2022 w CD WUM. Część warsztatów odbyła się w szpitalu na Lindleya.

Centrum Dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego