16.05

Sobota

17:00

Tramwaj zwany Pożądaniem online

Aleksandra Maciejczyk

Akcja polegała na publikacji 5 postów dotyczących zakażeń HIV i bezpiecznego seksu napisanych przez KLPs na wydarzeniu na Facebooku (link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/606225966647560). Akcja była objęta patronatem rektora WUM i prezydenta Warszawy. Zostały złożone podania do Marszałka Województwa o patronat oraz do MZA o udostępnienie autobusu na akcję stacjonarną. Odbyły się 3 spotkania przygotowawcze.

Wydarzenie online