30.11

Sobota

09:00

Edukacja Rówieśnicza - LO im. Staszica

Paweł Połujański

Akcja Peer Education polegająca na przeprowadzeniu lekcji na temat infekcji przenoszonych drogą płciową i HIV oraz rozmowie i odpowiadaniu na pytania kandydatów na studia medyczne.

Warszawa, XIV LO im. Stanisława Staszica