20.05

Poniedziałek

14:00

Poznaj swoją specjalizację - How to doctor?

Emilia Płatos

Akcja mała cykliczna 6 z rzędu odbyła się o godzinie 14:00 i trwała 2 godziny. Prelegentem była osoba z zewnątrz. Na spotkanie przyszło 350 osób!!!!! W przygotowaniu spotkania brały udział 2 osoby 

aula Grucy Szpital Dzieciątka Jezus