Walne Zebranie Członków Oddziału 12 grudnia 2019 r.

Szanowni Członkowie Oddziału Warszawa,

w związku z wakatami na stanowiska w Zarządzie Oddziału Warszawa IFMSA-Poland, mam przyjemność zwołać Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Warszawa (WZCO) 12 grudnia 2019r. o godzinie 20:30. Podczas WZCO odbędą się wybory do Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału na rok 2019/2020 na następujące funkcje:

- Wiceprezydent Oddziału ds. marketingu

- Koordynator Lokalny Programu Stałego ds. Zdrowia Publicznego (LPO)

- Koordynator Lokalny Programu Stałego ds. Praw Człowieka i Pokoju (LORP)

- 1 członka Komisji Rewizyjnej Oddziału

Co zrobić, aby się zgłosić?

Do 11.12.2019, do godziny 23:59, na maile prezydent@warszawa.ifmsa.pl, vpm@warszawa.ifmsa.pl oraz sekretarz@warszawa.ifmsa.pl należy wysłać:

- CV uwzględniające działalność w IFMSA-Poland

- list motywacyjny uwzględniający plany na nadchodzącą kadencję

Do składania kandydatury zapraszamy każdego członka oddziału posiadającego bierne prawo wyborcze (zarejestrowane konto na stronie warszawa.ifmsa.pl oraz opłacona składka członkowska na rok 2019/20).

Zachęcamy do udziału w WZCO wszystkich członków! 

Do zobaczenia :)

 

Katarzyna Rylewicz

Prezydent Oddziału Warszawa IFMSA-Poland

 

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.