Sukcesy projektów edukacji rówieśniczej Programu Stałego ds. Zdrowia Publicznego w październiku 2019 r.

Minął dopiero pierwszy miesiąc nowego roku akademickiego, tymczasem projekty Peer Education Programu Stałego ds. Zdrowia Publicznego zdążyły już rozkręcić się z działalnością na dobre! W samym październiku edukatorom projektu "Psychiatria też dla ludzi" udało się oswoić około 475 uczniów z tematyką depresji i innych najczęstszych zaburzeń zdrowia psychicznego, radzenia sobie ze stresem czy prewencji samobójstw, natomiast około 300 młodych ludzi zostało zaznajomionych z epidemiologią, czynnikami ryzyka, objawami i sposobami pomocy osobom chorym na anoreksję, bulimię czy kompulsywne objadanie się przez wolontariuszy prowadzących lekcje na tytułowy temat projektu "Zaburzenia odżywiania".

Nasze lekcje odbyły się w pięciu warszawskich liceach i w każdym z nich spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem tak ze strony uczniów, jak i nauczycieli.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu wszystkie zainteresowane naszymi działaniami placówki - liczymy na to, że w tym roku uda nam się pogłębić wiedzę w zakresie tematyki zdrowia psychicznego u jak największej liczby warszawskich uczniów.

 

Dominika Zajkowska
Koordynator Lokalny Projektu "Zaburzenia odżywiania"
Tel.: +48 783-359-365 | E-mail: dominika_zajkowska@interia.pl

Karolina Mikołap
Koordynator Lokalny Projektu „Psychiatria też dla ludzi”
Tel.: +48 662-746-474 | E-mail: karolina.mikolap@gmail.com

 

Oddział Warszawa Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland

 


Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.