Delegacja Oddziału Warszawa na 43. Zgromadzenie Delegatów IFMSA-Poland

Z przyjemnością ogłaszam skład delegacji Oddziału Warszawa na 43. Zgromadzenie Delegatów IFMSA-Poland: 

1. Katarzyna Rylewicz - Prezydent Oddziału

2. Anna Kowalczyk – Wiceprezydent Oddziału ds. marketingu 

3. Nikola Siekierko  – Wiceprezydent Oddziału ds. zasobów ludzkich 

4. Michał Wronecki  - Skarbnik Oddziału

5. Dominika Zajkowska – Sekretarz Oddziału

6. Monika Dorocińska - Koordynator Lokalny ds. Praktyk Klinicznych Studentów Wyjeżdżających 

7. Zuzanna Śmiech - Koordynator Lokalny ds. Praktyk Klinicznych Studentów Przyjeżdżających 

8. Marta Kras - Koordynator Lokalny ds. Wymiany Naukowej 

9. Emilia Płatos - Koordynator Lokalny ds. Edukacji Medycznej 

10. Barbara Banaszczak - Koordynator Lokalny ds. Zdrowia Publicznego 

11. Janusz Świeczkowski-Feiz - Koordynator Lokalny ds. ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS 

12. Kamila Matyka – Koordynator Lokalny Programu Stałego ds. Praw Człowieka i Pokoju 

13. Aleksandra Hyży - Komisja Rewizyjna Oddziału

14. Dominika Paw - Komisja Rewizyjna Oddziału

15. Karolina Mikołap - Asystent Sekretarza Oddziału, Asystent Koordynatora Ogólnopolskiego Projektu "Tramwaj zwany Pożądaniem"

 

Katarzyna Rylewicz
Prezydent Oddziału Warszawa IFMSA-Poland

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.