II Termin Walnego Zebrania Członków Oddziału

Szanowni Członkowie Oddziału, 

w związku z brakiem kworum zwołuję II termin Walnego Zebrania Członków Oddziału, które obędzie się 10 października 2019r. o godzinie 19:35 na poziomie -1 w Centrum Dydaktycznym WUM. 

Katarzyna Rylewicz

Prezydent Oddziału 

 

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.