Konkurs na Koordynatora ds. Kontaktów Międzyuczelnianych oraz Koordynatora ds. English Division

Szanowni Członkowie Oddziału Warszawa,

 

jest nam niezmiernie miło ogłosić konkursy na stanowiska Koordynatora ds. Kontaktów Międzyuczelnianych oraz Koordynatora ds. English Division

 

Do obowiązków Koordynatora ds. Kontaktów Międzyuczelnianych należeć będzie:

 • kontakt z Zarządem Oddziału,
 • kontakt z władzami Uczelni Łazarskiego,
 • pomoc w organizacji akcji programowych na Uczelni Łazarskiego,
 • pośrednictwo między Koordynatorami Lokalnymi Projektów a wolontariuszami z Uczelni
  Łazarskiego lub Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
  Koordynator Lokalny ds. Kontaktów Międzyuczelnianych powinien być studentem Uczelni Łazarskiego, w związku z tym, że Prezydent Oddziału jest studentem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

 

Do obowiązków Koordynatora ds. English Division należeć będzie:

 

 • dbanie o całokształt działalności członków IFMSA-Poland Oddział Warszawa będących studentami English Division;
 • dbanie o rozwój działalności studentów English Division poprzez zwiększanie jakości i ilości działań;
 • organizacja co najmniej jednego w roku akademickim spotkania informacyjnego dotyczącego działalności IFMSA-Poland (we współpracy z Prezydentem Oddziału);
 • bieżący kontakt z Koordynatorami Lokalnymi Programów Stałych i konsultowanie z nimi projektów realizowanych przez członków IFMSA-Poland O. Warszawa będących studentami English Division;
 • uzupełnianie raportów stałych bądź koordynacja ich uzupełniania przez Koordynatorów Lokalnych Projektów będących studentami English Division;
 • ogłoszenie i przeprowadzanie konkursów na Koordynatorów Lokalnych Projektów wśród studentów English Division ;
 • pośredniczenie w kontakcie pomiędzy Koordynatorami Lokalnymi Projektów a Koordynatorami Lokalnymi Programów Stałych, Sekretarzem, Skarbnikiem i Prezydentem Oddziału;
 • złożenie raportu z działalności do Zarządu Oddziału, w wyznaczonych przez Zarząd terminach;
 • przekazanie swojemu następcy dokumentów oraz wiedzy niezbędnej do sprawnego wypełniania obowiązków związanych z pełnioną funkcją.

Co zrobić, aby się zgłosić?

Do 10.10.2019, do godziny 16:00, na maile prezydent@warszawa.ifmsa.pl, vpm@warszawa.ifmsa.pl oraz sekretarz@warszawa.ifmsa.pl należy wysłać:

- CV uwzględniające działalność w IFMSA-Poland,

- list motywacyjny uwzględniający plany na nadchodzącą kadencję.

 

Do składania kandydatury zapraszamy każdego członka oddziału posiadającego bierne prawo wyborcze (wysłana deklaracja członkowska oraz opłacona składka członkowska na rok 2019/2020).

 

Decyzja w sprawie wyboru zostanie podjęta przez Zarząd Oddziału podczas Posiedzenia Zarządu Oddziału w dniu 10 października o godz. 19:30 w drodze głosowania tajnego, a wynik zostanie potwierdzony odrębną uchwałą.

 

Z wyrazami szacunku,

Katarzyna Rylewicz

Prezydent Oddziału Warszawa IFMSA-Poland

 

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.