Kandydatury do Zarządu Oddziału 2022/2023 zgłoszone na WZCO 10.06.2022 (i zmiana lokalizacji)

Szanowni_e Członkowie_inie Oddziału Warszawa,
 
mam przyjemność przedstawić zgłoszone dotychczas kandydatury w ramach wyborów do Zarządu Oddziału na rok 2022/2023:
 
 • Prezydent Oddziału - Aleksandra Maciejczyk
 • Wiceprezydent Oddziału ds. marketingu (VPE LC) - Maja Jabłońska
 • Wiceprezydent Oddziału ds. zasobów ludzkich (VPM LC) - Milena Witkowska
 • Sekretarz Oddziału - Katarzyna Camlet
 • Skarbnik Oddziału - Wojciech Sabat
 • Koordynator Lokalny ds. Edukacji Medycznej (LOME) - Aleksandra Garbacik
 • Koordynator Lokalny ds. Zdrowia Publicznego (LPO) - WAKAT
 • Koordynator Lokalny ds. Zdrowia i Praw Reprodukcyjnych, w tym HIV i AIDS (LORA) - Łukasz Bialic
 • Koordynator Lokalny ds. Praw Człowieka i Pokoju (LORP) - Kamila Rutkowska
 • Koordynator Lokalny ds. Praktyk Klinicznych Studentów Przyjeżdżających (LEO-in) - Marta Korchowiec
 • Koordynator Lokalny Programu Stałego ds. Praktyk Klinicznych Studentów Wyjeżdżających(LEO-out) - Natalia Milusz
 • Koordynator Lokalny Programu Stałego ds. Wymiany Naukowej (LORE) - Julia Wyszyńska
 • 3 członków Komisji Rewizyjnej Oddziału - WAKAT
 • Delegat Oddziału - Aleksandra Maciejczyk 
Dodatkowo wciąż pozostaje WAKAT na jedno stanowisko Członka_ini Komisji Rewizyjnej Oddziału kadencji 2021/2022 (od teraz do końca września br). 
 
W związku z wymienionymi wakatami na funkcje do przyszłorocznego zarządu, zachęcam do wysyłania kandydatur najpóźniej na 2 godziny przed rozpoczęciem WZCO (tj. do godz. 14:50 dnia 10.06.2022 r.).
 
Walne Zebranie Członków Oddziału Warszawa (WZCO) odbędzie się 10.06.2022 r. o godzinie 16:50  w sali wykładowej im. prof. Grzybowskiego w Klinice Dermatologii na Kampusie Lindleya.

Zachęcamy do udziału wszystkie zainteresowane osoby członkowskie Oddziału, które chcą oddać swój głos!
 
Do zobaczenia :)
 
Janusz Świeczkowski-Feiz 
Prezydent Oddziału Warszawa IFMSA-Poland

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.