Walne Zebranie Członków Oddziału (WZCO) Warszawa dnia 10 czerwca 2022 roku o godzinie 16:50 w sali wykładowej im. prof. A. Grucy

Kochani Wolonatriusze!

w związku ze zbliżającą się sesją i wakacjami a po nich końcem naszej kadencji mam ogromną przyjemność zwołać Walne Zebranie Członków Oddziału (WZCO) Warszawa dnia 10 czerwca 2022 roku o godzinie 16:50 w sali wykładowej im. prof. A. Grucy na Kampusie Lindleya przy ul. Lindleya 4.

Podczas WZCO odbędą się wybory do Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz na Delegata Oddziału na rok 2022/2023 na następujące funkcje:
 • Prezydent Oddziału
 • Wiceprezydent Oddziału ds. marketingu (VPE LC)
 • Wiceprezydent Oddziału ds. zasobów ludzkich (VPM LC)
 • Sekretarz Oddziału
 • Skarbnik Oddziału
 • Delegat Oddziału
 • Koordynator Lokalny Programu Stałego ds. Edukacji Medycznej (LOME)
 • Koordynator Lokalny Programu Stałego ds. Zdrowia Publicznego (LPO)
 • Koordynator Lokalny Programu Stałego ds. Zdrowia i Praw Reprodukcyjnych w tym HIV i AIDS (LORA)
 • Koordynator Lokalny Programu Stałego ds. Praw Człowieka i Pokoju (LORP)
 • Koordynator Lokalny Programu Stałego ds. Praktyk Klinicznych (LEO-in)
 • Koordynator Lokalny Programu Stałego ds. Praktyk Klinicznych (LEO-out)
 • Koordynator Lokalny Programu Stałego ds. Wymiany Naukowej (LORE)
 • 3 członków Komisji Rewizyjnej Oddziału (KRO)
Podczas WZCO odbędą się także wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej Oddziału na rok 2021/2022 na następujące funkcje:,
 • 1 członek Komisji Rewizyjnej Oddziału (KRO)
Co zrobić aby się zgłosić?
Do 8.06.2022 do godziny 16:00 na maile prezydent@warszawa.ifmsa.plvpm@warszawa.ifmsa.pl oraz sekretarz@warszawa.ifmsa.pl należy wysłać:
 • CV uwzględniające działalność w IFMSA-Poland
 • list motywacyjny uwzględniający plany na nadchodzącą kadencję
Do składania kandydatury zapraszamy każdego członka oddziału posiadającego bierne prawo wyborcze (wysłana deklaracja członkowska oraz opłacona składka członkowska na rok 2021/22).
Zachęcamy do udziału w WZCO, głosowania i poznania Zarządu Oddziału na najbliższy rok wszystkich zainteresowanych! Zastrzegamy sobie prawo do możliwości weryfikacji tożsamości podczas wchodzenia do Auli. Podczas wydarzenia przewidziana jest zorganizowana przerwa kawowa.
 
*Po WZCO około godziny 19:00 nastąpi Gala wręczenia nagród "Złotych Syrenek" dla Koordynatorów Lokalnych Projektów wyróżniających się w roku akademickim 2021/2022 postawą i zaangażowaniem oraz nagrody dla najaktywniejszych wolontariuszy tej kadencji. Po Gali odbędzie się zabawa integracyjna w jednej z popularnych lokalizacji w Warszawie. Wyczekujcie wydarzenia na Facebooku!
 
Do zobaczenia na żywo!
 
Prezydent Oddziału
Janusz Świeczkowski-Feiz

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.