Walne Zebranie Członków Oddziału - 7.10.2021 r.

Szanowni_e Członkowie_inie Oddziału Warszawa,

w związku z początkiem nowego roku akademickiego oraz istniejącymi wakatami do Zarządu Oddziału Warszawa na kadencję 2021/22, mam przyjemność zwołać Walne Zebranie Członków Oddziału Warszawa na dzień 7 października 2021 r. na godzinę 19:00.

Spotkanie odbędzie się w formie hybrydowej - stacjonarnie w siedzibie Oddziału Warszawa IFMSA-Poland przy ul. Oczki 1a oraz poprzez Microsoft Teams.

W związku z częściową formą zdalną proszę wszystkich chętnych do uczestnictwa online o uzupełnienie poniższego formularza w celu utworzenia nowej grupy na Teamsie:

https://forms.gle/HxayYvHNJ29NCrjm6

Podczas WZCO odbędą się wybory do Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału na rok 2021/22 na następujące funkcje:

  • Koordynator_ka Lokalny_a Programu Stałego ds. Edukacji Medycznej (LOME)
  • Koordynator_ka Lokalny_a Programu Stałego ds. Praktyk Klinicznych (LEO-in)
  • Koordynator_ka Lokalny_a Programu Stałego ds. Praktyk Klinicznych (LEO-out)
  • Koordynator_ka Lokalny_a Programu Stałego ds. Wymiany Naukowej (LORE)
  • członek_ini Komisji Rewizyjnej Oddziału
  • Delegat_ka Oddziału


Co zrobić, aby się zgłosić?

Przedłużamy termin wysyłania kandydatur! Do 05.10.2021, do godziny 18:59 (48h przed rozpoczęciem WZCO) na maile prezydent@warszawa.ifmsa.plvpm@warszawa.ifmsa.pl oraz sekretarz@warszawa.ifmsa.pl należy wysłać:

  • CV z uwzględnieniem działalności w IFMSA-Poland (max. 2 strony A4),
  • plan działania (max. 2 strony A4) i/lub list motywacyjny (max 1 strona A4).


Do składania kandydatury zapraszamy wszystkich_e Członków_inie Oddziału z biernym prawem wyborcze, czyli spełniających oba poniższe warunki:


Zachęcamy do udziału w WZCO, głosowania i poznania Zarządu Oddziału na najbliższy rok wszystkich zainteresowanych! W razie wszelkich pytań pozostajemy do dyspozycji pod adresami: prezydent@warszawa.ifmsa.ploraz sekretarz@warszawa.ifmsa.pl.

Do zobaczenia :)

Janusz Świeczkowski-Feiz
Prezydent Oddziału Warszawa IFMSA-Poland /
IFMSA-Poland Warsaw Local Committe President
Tel.: +48 885 970 321 | E-mail: prezydent@warszawa.ifmsa.pl

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.