Wyniki wyborów do Zarządu Oddziału 2021/2022 eWZCO 9.07.2021 r.

Szanowni Członkowie Oddziału, 

mam zaszczyt przekazać Wam wyniki wyborów do Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału Warszawa na rok 2021/22, które odbyły się podczas Walnego Zebrania Członków Oddziału 9 lipca 2021 r.:

Prezydent Oddziału - Janusz Świeczkowski-Feiz

Wiceprezydent Oddziału ds. marketingu (VPE LC) - Katarzyna Camlet

Wiceprezydent Oddziału ds. zasobów ludzkich (VPM LC) - Karolina Stachyra

Sekretarz Oddziału - Karolina Mikołap

Skarbnik Oddziału - Wojciech Sabat

Koordynator Lokalny ds. Edukacji Medycznej - wakat

Koordynator Lokalny ds. Zdrowia Publicznego (LPO) - Katarzyna Giemza

Koordynator Lokalny ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS (LORA) - Joanna Olejnik

Koordynator Lokalny ds. Praw Człowieka i Pokoju (LORP) - Weronika Kowalczyk

Koordynator Lokalny ds. Praktyk Klinicznych (LEO-in) - wakat

Koordynator Lokalny ds. Praktyk Klinicznych (LEO-out) - wakat

Koordynator Lokalny ds. Wymiany Naukowej (LORE) - wakat

 

Delegat Oddziału - wybory nie były zaplanowane, odbędą się w ramach WZCO z wyborami uzupełniającymi przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego.

 

Komisja Rewizyjna Oddziału - Aleksandra Hyży, Katarzyna Krupa, wakat 

 

Serdecznie gratulujemy całemu nowo wybranemu Zarządowi Oddziału Warszawa 2021/22 i życzymy powodzenia w dalszej pracy!

 

W imieniu Zarządu Oddziału Warszawa 2020/2021

 

Dominika Zajkowska

Sekretarz Oddziału Warszawa IFMSA-Poland

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.