Walne Zebranie Członków Oddziału

Szanowni Członkowie Oddziału Warszawa,

 

w związku ze zbliżającym się końcem semestru, mam przyjemność zwołać Walne Zebranie Członków Oddziału Warszawa (WZCO) 9 lipca 2021r. Forma oraz godzina spotkania zostanie podana co najmniej na tydzień przed (tj. 01.07.2021) z uwagi na wciąż trwające ustalenia czy będzie to spotkanie w formie online, stacjonarnej, hybrydowej.

Podczas WZCO odbędą się wybory do Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału na rok 2021/22 na następujące funkcje:

 • Prezydent Oddziału
 • Wiceprezydent Oddziału ds. marketingu
 • Wiceprezydent Oddziału ds. zasobów ludzkich
 • Sekretarz Oddziału
 • Skarbnik Oddziału
 • Koordynator Lokalny Programu Stałego ds. Edukacji Medycznej (LOME)
 • Koordynator Lokalny Programu Stałego ds. Zdrowia Publicznego (LPO)
 • Koordynator Lokalny Programu Stałego ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS (LORA)
 • Koordynator Lokalny Programu Stałego ds. Praw Człowieka i Pokoju (LORP)
 • Koordynator Lokalny Programu Stałego ds. Praktyk Klinicznych (LEO-in)
 • Koordynator Lokalny Programu Stałego ds. Praktyk Klinicznych (LEO-out)
 • Koordynator Lokalny Programu Stałego ds. Wymiany Naukowej (LORE)
 • 3 członków Komisji Rewizyjnej Oddziału

 

Co zrobić, aby się zgłosić?

Do 01.07.2021, do godziny 23:59, na maile prezydent@warszawa.ifmsa.pl, vpm@warszawa.ifmsa.pl oraz sekretarz@warszawa.ifmsa.pl należy wysłać:

 • CV uwzględniające działalność w IFMSA-Poland
 • list motywacyjny uwzględniający plany na nadchodzącą kadencję

Do składania kandydatury zapraszamy każdego członka oddziału posiadającego bierne prawo wyborcze (wysłana deklaracja członkowska oraz opłacona składka członkowska na rok 2020/21).

Zachęcamy do udziału w WZCO i poznania Zarządu Oddziału na najbliższy rok wszystkich zainteresowanych!

 

Do zobaczenia :)

Marta Kras

Prezydent Oddziału Warszawa IFMSA-Poland 2020/21

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.