Walne Zebranie Członków Oddziału 20 marca 2021 r. oraz konkurs na LEO-in

Szanowni Członkowie Oddziału Warszawa,

w związku z wakatem na stanowisku w Zarządzie Oddziału Warszawa IFMSA-Poland, mam przyjemność zwołać Walne Zebranie Członków Oddziału Warszawa (WZCO) 20 marca 2021 r. o godzinie 20:00. Odbędzie się ono w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

 

Podczas eWZCO (elektronicznego WZCO) odbędą się wybory do Zarządu Oddziału na następującą funkcję:

- Koordynatora Lokalnego ds. Praktyk Klinicznych Studentów Przyjeżdżających (LEO-in).

 

Co zrobić, aby się zgłosić w konkursie?

Do 20.03.2021, do godziny 18:00, na maile prezydent@warszawa.ifmsa.pl, vpm@warszawa.ifmsa.pl oraz sekretarz@warszawa.ifmsa.pl należy wysłać:

- CV uwzględniające działalność w IFMSA-Poland;

- list motywacyjny uwzględniający plany na nadchodzącą kadencję.

 

Do składania kandydatury zapraszamy każdego członka oddziału posiadającego bierne prawo wyborcze (zarejestrowane konto na stronie warszawa.ifmsa.pl oraz opłacona składka członkowska na rok 2020/21).

 

Aby wziąć udział w eWZCO, należy uzupełnić poniższy formularz do 20 marca 2021 r. do godz. 18:00: https://forms.gle/7kXMTNoJMxSgGAnq6

 

Zapraszamy do udziału w zebraniu (i oddania swojego głosu) wszystkich zainteresowanych Członków Oddziału!

 

Do zobaczenia!

Marta Kras

Prezydent Oddziału

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.