Walne Zebranie Członków Oddziału 28 grudnia 2020 r.

Szanowni Członkowie Oddziału Warszawa,

w związku z wakatami na stanowiska w Zarządzie Oddziału Warszawa IFMSA-Poland, mam przyjemność zwołać Walne Zebranie Członków Oddziału Warszawa (WZCO) 28 grudnia 2020r. o godzinie 18:00.

Podczas WZCO odbędą się wybory do Zarządu Oddziału na następujące funkcje:

- Wiceprezydent Oddziału ds. marketingu (VPE LC),
- Koordynator Lokalny ds. Zdrowia Publicznego (LPO),
- Koordynator Lokalny ds. Praktyk Klinicznych Studentów Wyjeżdżających (LEO-out).

Co zrobić, aby się zgłosić?

Do 27.12.2020, do godziny 18:00, na maile prezydent@warszawa.ifmsa.pl, vpm@warszawa.ifmsa.pl oraz sekretarz@warszawa.ifmsa.pl należy wysłać:

- CV uwzględniające działalność w IFMSA-Poland,

- list motywacyjny uwzględniający plany na nadchodzącą kadencję.

Do składania kandydatury zapraszamy każdego Członka Oddziału posiadającego bierne prawo wyborcze (zarejestrowane konto na stronie warszawa.ifmsa.pl oraz opłacona składka członkowska na rok 2020/21).

Aby wziąć udział w WZCO, należy wypełnić ten formularz do 27 grudnia 2020 r. do godz. 18:00:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJj-aNCbqdBH2HHmw_CusFqDs3Y1SNMLmmwyJ5r_27DPBbDA/viewform

Zapraszamy do udziału w zebraniu (i oddania swojego głosu) wszystkich zainteresowanych Członków Oddziału. :)

Zachęcamy do udziału w WZCO wszystkich członków! 

Do zobaczenia :)

 

Katarzyna Rylewicz
Prezydent Oddziału Warszawa IFMSA-Poland

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.