II termin Walnego Zebrania Członków Oddziału

Szanowni Członkowie Oddziału, 

w związku z brakiem kworum zwołuję II termin Walnego Zebrania Członków Oddziału, które obędzie się 27 maja 2019r. o godzinie 18.30 w sali 23 w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym WUM. 

Aleksandra Gos 

Prezydent Oddziału 

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.