Walne Zebranie Członków Oddziału 15 grudnia 2020 r.

Szanowni Członkowie Oddziału Warszawa,

w związku z wakatami na stanowiska w Zarządzie Oddziału Warszawa IFMSA-Poland, mam przyjemność zwołać Walne Zebranie Członków Oddziału Warszawa (WZCO) 15 grudnia 2020r. o godzinie 20:00.

Podczas WZCO odbędą się wybory do Zarządu Oddziału na następujące funkcje:

- Prezydent Oddziału

- Delegat Oddziału

Co zrobić, aby się zgłosić?

Do 14.12.2019, do godziny 19:00, na maile prezydent@warszawa.ifmsa.pl, vpm@warszawa.ifmsa.pl oraz sekretarz@warszawa.ifmsa.pl należy wysłać:

- CV uwzględniające działalność w IFMSA-Poland

- list motywacyjny uwzględniający plany na nadchodzącą kadencję

Do składania kandydatury zapraszamy każdego członka oddziału posiadającego bierne prawo wyborcze (zarejestrowane konto na stronie warszawa.ifmsa.pl oraz opłacona składka członkowska na rok 2020/21).

Aby wziąć udział w WZCO, należy wysłać wiadomość na adres prezydent@warszawa.ifmsa.pl zawierającą Wasze imię, nazwisko i uczelniany adres e-mail do 14 grudnia 2020 r. do godz. 20:00. Zapraszamy do udziału w zebraniu (i oddania swojego głosu) wszystkich zainteresowanych Członków Oddziału. :)

Zachęcamy do udziału w WZCO wszystkich członków! 

Do zobaczenia :)

 

Katarzyna Rylewicz
Prezydent Oddziału Warszawa IFMSA-Poland

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.