Kandydatury do Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału na rok 2019/20

Szanowni Członkowie Oddziału Warszawa,

mam przyjemność przedstawić kandydatury do Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału na rok 2019/2020 na następujące funkcje: 

- Prezydent Oddziału - Katarzyna Rylewicz

- Wiceprezydent Oddziału ds. marketingu - Anna Kowalczyk

- Wiceprezydent Oddziału ds. zasobów ludzkich - Nikola Siekierko

- Sekretarz Oddziału - Karolina Mikołap, Dominika Zajkowska

- Skarbnik Oddziału - Michał Wronecki

- Koordynator Lokalny Programu Stałego ds. Edukacji Medycznej (LOME) - Emilia Płatos

- Koordynator Lokalny Programu Stałego ds. Zdrowia Publicznego (LPO) - Barbara Banaszczak

- Koordynator Lokalny Programu Stałego ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS (LORA) - Janusz Świeczkowski-Feiz

- Koordynator Lokalny Programu Stałego ds. Praw Człowieka i Pokoju (LORP) - Kamila Matyka

- Koordynator Lokalny Programu Stałego ds. Praktyk Klinicznych (LEO-in) - nie wpłynęła kandydatura

- Koordynator Lokalny Programu Stałego ds. Praktyk Klinicznych (LEO-out) - nie wpłynęła kandydatura

- Koordynator Lokalny Programu Stałego ds. Wymiany Naukowej (LORE) - Marta Kras

- Komisja Rewizyjna Oddziału - Aleksandra Hyży, Agnieszka Palus

W związku z tym, że nie wpłynęła żadna kandydatura, przedłużam możliwość wysyłania zgłoszeń na funkcje LEO-in, LEO-out oraz Delegata Oddziału do 24.05.2019r. do godziny 23:59.

Co zrobić, aby się zgłosić?

Na maile prezydent@warszawa.ifmsa.pl, vpm@warszawa.ifmsa.pl oraz sekretarz@warszawa.ifmsa.pl należy wysłać:

- CV uwzględniające działalność w IFMSA-Poland

- list motywacyjny uwzględniający plany na nadchodzącą kadencję

Do składania kandydatury zapraszamy każdego członka oddziału posiadającego bierne prawo wyborcze (wysłana deklaracja członkowska oraz opłacona składka członkowska na rok 2018/2019).

Kandydatów prosimy o przygotowanie 5-minutowej prezentacji i przesłanie na adres mailowy sekretarz@warszawa.ifmsa.pl do 25.05.2019r. do godziny 23:59.

Walne Zebranie Członków Oddziału Warszawa (WZCO) odbędzie się 27 maja 2019r. o godzinie 18:15 w sali 23 w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym WUM.

Zachęcamy do udziału w WZCO i poznania władz oddziału na najbliższy rok wszystkich zainteresowanych!

Do zobaczenia :)

 

Aleksandra Gos

Prezydent Oddziału Warszawa IFMSA-Poland 2017/18, 2018/19

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.