Walne Zebranie Członków Oddziału Warszawa, 27.05.2019

Szanowni Członkowie Oddziału Warszawa,

w związku ze zbliżającym się końcem semestru, mam przyjemność zwołać Walne Zebranie Członków Oddziału Warszawa (WZCO) 27 maja 2019r. o godzinie 17:30. Podczas WZCO odbędą się wybory do Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału na rok 2019/2020 na następujące funkcje:

- Prezydent Oddziału

- Wiceprezydent Oddziału ds. marketingu

- Wiceprezydent Oddziału ds. zasobów ludzkich

- Sekretarz Oddziału

- Skarbnik Oddziału

- Koordynator Lokalny Programu Stałego ds. Edukacji Medycznej (LOME)

- Koordynator Lokalny Programu Stałego ds. Zdrowia Publicznego (LPO)

- Koordynator Lokalny Programu Stałego ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS (LORA)

- Koordynator Lokalny Programu Stałego ds. Praw Człowieka i Pokoju (LORP)

- Koordynator Lokalny Programu Stałego ds. Praktyk Klinicznych (LEO-in)

- Koordynator Lokalny Programu Stałego ds. Praktyk Klinicznych (LEO-out)

- Koordynator Lokalny Programu Stałego ds. Wymiany Naukowej (LORE)

- 3 członków Komisji Rewizyjnej Oddziału

Co zrobić, aby się zgłosić?

Do 19.05.2019, do godziny 23:59, na maile prezydent@warszawa.ifmsa.pl, vpm@warszawa.ifmsa.pl oraz sekretarz@warszawa.ifmsa.pl należy wysłać:

- CV uwzględniające działalność w IFMSA-Poland

- list motywacyjny uwzględniający plany na nadchodzącą kadencję

Do składania kandydatury zapraszamy każdego członka oddziału posiadającego bierne prawo wyborcze (wysłana deklaracja członkowska oraz opłacona składka członkowska na rok 2018/2019).

Zachęcamy do udziału w WZCO i poznania władz Oddziału na najbliższy rok wszystkich zainteresowanych!

Do zobaczenia :)

 

Aleksandra Gos

Prezydent Oddziału Warszawa IFMSA-Poland 2017/18, 2018/19

 

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.