Wyniki wyborów do Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału Warszawa na rok 2020/21

Szanowni Członkowie Oddziału Warszawa,

 

z przyjemnością przedstawiam wyniki wyborów do Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału Warszawa na rok 2020/21, które odbyły się podczas Walnego Zebrania Członków Oddziału 10 września 2020 r.:

 

 Prezydent Oddziału - Katarzyna Rylewicz

Wiceprezydent Oddziału ds. marketingu - Janusz Świeczkowski-Feiz

Wiceprezydent Oddziału ds. zasobów ludzkich - Emilia Płatos

Sekretarz Oddziału - Dominika Zajkowska

Skarbnik Oddziału - Michał Wronecki

Koordynator Lokalny Programu Stałego ds. Edukacji Medycznej (LOME) - Nina Karpińska

Koordynator Lokalny Programu Stałego ds. Zdrowia Publicznego (LPO) - Karolina Stachyra

Koordynator Lokalny Programu Stałego ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS (LORA) - Karolina Mikołap

Koordynator Lokalny Programu Stałego ds. Praw Człowieka i Pokoju (LORP) - Zofia Gajek

Koordynator Lokalny Programu Stałego ds. Praktyk Klinicznych (LEO-in) - Konstancja Byszko

Koordynator Lokalny Programu Stałego ds. Praktyk Klinicznych (LEO-out) - Marta Kras

Koordynator Lokalny Programu Stałego ds. Wymiany Naukowej (LORE) - Mateusz Zaremba

Delegat Oddziału - Katarzyna Rylewicz

Komisja Rewizyjna Oddziału - Grzegorz Łopiński, 2 wakaty

 

Serdecznie gratuluję!

 

Katarzyna Rylewicz

Prezydent Oddziału Warszawa IFMSA-Poland

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.