13.05

Piątek

13:20

Wpływ Zmiany Klimatu na Zdrowie - Publiczna SP. STO w Warszawie

Dominika Flisek

Została przprowadzona 1 godzina lekcyjna (45 minut) w ramach projektu "Wpływ zmiany klimatu na zdrowie". Lekcję przeprowadziła 1 wolontariuszka. Projekt ma na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat kryzysu klimatycznego - w tym jednostkowej i zbiorowej odpowiedzialności za przyszłość naszej planety.

Akcja odbyła się stacjonarnie w klasie 8a w Publicznej Szkole Podstawowej STO im. Rtm. Witolda Pileckiego w Warszawie przy alei Sztandarów 2, 04-414, Warszawa.