12.03

Sobota

18:00

Marzycielska Poczta

Aleksandra Fryncel

Grupa wolontariuszy wraz z koordynatorkami projektu przygotowała kartki urodzinowe dla pajcentki pediatrycznej.

online, MS Teams