01.07

Poniedziałek

14:00

Grafiki/ relacje

Dominika Paw

Stworzenie grafik i relacji na portalach społecznościowych (Instagram i Facebook) dla Oddziału Warszawa Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland.

Warszawa, Polska