08.04

Poniedziałek

18:00

Spotkanie Komitetu Organizacyjnego 42. ZD IFMSA-Poland

Aleksandra Gos

Spotkanie mające na celu ustalenie szczegółów organizacyjnych 42. Zgromadzenia Delegatów IFMSA-Poland, które odbyło się 8 kwietnia 2019r.

Warszawa Śródmieście