07.06

Piątek

10:00

Ratowanie na Spontanie

Ewa Ropińska

W piątek 7 czerwca w godzinach 10:00-14:00 w siedzibie Centrum Unijnych Projektów Transportowych na Placu Europejskim wolontariusze SCOPH w ramach akcji Ratowanie na Spontanie przeprowadzili warsztaty z pierwszej pomocy dla pracowników firmy. Zajęcia rozpoczęły się prezentacją teoretyczną omawiającą podstawowe zasady pierwszej pomocy z sytuacjach takich jak omdlenie, zachłyśnięcie, zawał serca, poparzenie. Prelegentką była Daria Czeczuk. Kolejną część teoretyczną poświęconą BLS przeprowadziła Olga Przybyła. Po wstępie teoretycznym rozpoczęły się warsztaty prowadzone na 3 stanowiskach, z użyciem fantomów, które wcześniej przetransportowałam do firmy z siedziby: RKO dorosłego z użyciem AED koordynowane przez Olgę, RKO dziecka w roli instruktora Daria oraz stacja prowadzona przeze mnie: RKO niemowlęcia oraz pierwsza pomoc przy zachłyśnięciach. Przygotowałam również fotorelację  z warsztatów dostępną na Facebooku Ifmsa Warszawa pod linkiem: https://www.facebook.com/IFMSAwarszawa/photos/pcb.2026355934142855/2026355730809542/?type=3&theater

Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Plac Europejski 2