27.05

Poniedziałek

15:30

Poznaj swoją specjalizację - Ginekologia

Emilia Płatos

Akcja ostatnia w tym roku akademickim, mała cykliczna, 7 z rzędu. Trwała 2 godziny 

aula Grucy Kampus Lindleya