Kalendarz - Czerwiec 2022

6-1

Czerwiec

Wręczenie nagród po koncercie MBM

Przekazanie sprzętu medycznego, który został ufundowany w ramach koncertu MBM Oddziałowi Otolaryngologii Pediatrycznej

6-2

Czerwiec

Anatomy Fighters ED - April, May, June 2022

Summary of the volunteer's activities in April, May, and June 2022 as part of the Anatomy Fighters Campaign. The activity...

3.6

6-4

Czerwiec

Warsztaty Laparoskopowe

Przeprowadzono Warsztaty Laparoskopowe w 5 turach, składała z części teoretycznej i praktycznej. Uczestniczy ćwiczyli zdolności manualne i umiejętności szycia. Opiekę...

5.6
6.6
7.6

6-8

Czerwiec

Wpływ zmiany klimatu na zdrowie - Dzień Oceanów

Na instagramie @ifmsa_poland_warsaw została opublikowana relacja na temat Dnia Oceanów. Oprócz części merytorycznej został przeprowadzony quiz. Projekt miał na celu...

Szpital Pluszowego Misia

Akcja mająca na celu oswojenie dzieci z ochroną zdrowia. Była to szósta akcja "Szpital Pluszowego Misia" w ramach Toddler Education...

Co dwie głowy to nie jedna - lekcja

Sześćdziesiąta siódma akcja w tym roku akademickim z ramienia "Co dwie głowy to nie jedna" w ośrodku Barska. Wolontariusze pomagali...

9.6

6-10

Czerwiec

Gala rozdania nagród "Złote Syrenki"

Podczas gali rozdane zostały nagrody "Złote Syrenki" dla najbardziej zaangażowanych wolontariuszy i KLP oraz dla członków Zarządu Oddziału.

6-11

Czerwiec

Zaburzenia odżywiania - Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego

Zostały przeprowadzone zajęcia stacjonarne przez 3 wolontariuszy z tematyki zdrowego odżywiania.  1 z wolontariuszy również przetransportował wagę (Tanitę) do pomiaru...

12.6
13.6
14.6
15.6

6-16

Czerwiec

Niewidzialni

Akcja cykliczna. Wolontariusze upiekli ciasta i babeczki, które zostały przekazane organizacji "Kolacje czwartkowe", aby zostały zapakowane do paczek żywnościowych dla...

17.6
18.6
19.6
20.6
21.6
22.6
23.6
24.6
25.6
26.6
27.6
28.6
29.6
30.6

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.