26.08

Środa

14:15

Spotkanie Organizacyjne - Konferencja Medycy w sm

Paulina Hoffman

Spotkanie komitetu organizacyjnego miało na celu omówienie przeniesienia konferencji na nowy termin październikowy, a także dyskusję nad dalszymi planami oraz koordynację działań z partnerami i ze sponsorami. Trwało 3h 45 minut.

Warszawa