27.08

Czwartek

19:00

Szkolenie z obsługi platformy IFMSA-Poland

Emilia Płatos

Akcja polegająca na przeszkoleniu wolontariuszy z dodawania akcji na stronie internetowej warszawa.ifmsa.pl. Akcja pojedyncza mała. Czas trwania 1 godzina. Wzięło w niej udział 1 prelegen i 2 wolontariuszy. 

łącza internetowe Google Meet