polski english

Pink Lips Project

Pink Lips Project - STOP Cervical Cancer

Pink Lips Project – projekt, który został stworzony dla i dzięki kobietom chorym na raka szyjki macicy, realizowany co roku w ramach Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy.

Nowotwory szyjki macicy są poważnym problemem onkologicznym w krajach rozwijających się, gdzie diagnozuje się 85% przypadków spośród 500000 zachorowań na świecie. Rak szyjki macicy powoduje około 13% zachorowań na nowotwory u kobiet Rok, rocznie w Polsce diagnozowanych jest ponad 3000 kobiet, a co druga kobieta umiera z powodu tego nowotworu. Zaniepokojeni tymi danymi postanowiliśmy skupić nasze działania na przeciwdziałaniu te choroby poprzez utworzenie kampanii informacyjnej w mediach społecznościowych oraz działaniach studenckich. W tym celu stworzyliśmy symbol różowych ust, który jest oznaką jedności z kobietami chorymi na RSM, a jednocześnie znakiem świadomości tej choroby. W styczniu studenci 12 uczelni medycznych w Polsce łączą swoje działania aby dotrzeć do jak największej rzeszy odbiorców. Ubiegłoroczną edycję uznajemy za ogromny sukces, który uświadomił nam, że takie programy są potrzebne czego dowodem stanowi ogromny odzew wśród kobiet.


ENGLISH VERSION

Pink Lips – a project that has been created for and thanks to women who suffered from cervical cancer, organised annually as part of European Week of Prophylaxis of Cervical Cancer.

Cervical cancer is a serious oncologic problem in developing countries, where 85% of all 500000 cases in the world are diagnosed. Cervical cancer makes up around 13% of all cancer cases in women. Each year 3000 women in Poland are diagnosed, and every second woman dies because of it. Concerned about these data, we decided to focus our activities on prevention of this disease by creating an information campaign in social media and amongstudents. We created the symbol of pink lips which is the sign of solidarity with women who suffer from cervical cancer and an awarenesssign for the disease. In January students from 12 medical schools in Poland join their forces to reach out to the biggest group possible. Last year's edition has been perceived as a huge success and the positive response to our campaign made us realise how important it is to continue.

 


 

Contact:

Karolina Baran
Koordynator Lokalny Projektu Pink Lips /  Local Pink Lips Project Coordinator
Tel.: +48 790 575 983 | E-mail: karolina4410@gmail.com

Adrianna Mikos
Koordynator Lokalny Projektu Pink Lips /  Local Pink Lips Project Coordinator
Tel.: +48 608 852 978 | E-mail: adrianna_mikos@wp.pl

 

 

*

Dyżur

Brak dyżurów
w najbliższym czasie

Adres e-mail
*
Hasło
*
Zapamiętaj mnie

Zapomniałem hasła

Rejestracja

Newsletter

E-mail
© 2018 IFMSA-Poland Oddział Warszawa
Realizacja: indemi.pl     projekt graficzny: Wasacz.pl