polski english

O programie

Program Stały ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS

Jest najmłodszym spośród wszystkich funkcjonujących przy IFMSA tematycznych programów stałych. Swoją inicjatywę kierujemy tak do studentów medycyny i nauk pokrewnych, jak i do grup społecznych najbardziej zagrożonych problemem zdrowia reprodukcyjnego.

Do podstawowych zadań programu należy szerzenie wiedzy o sposobach rozprzestrzeniania się chorób przenoszonych drogą płciową w tym  HIV (Peer Education HIV/AIDS) oraz zapobieganie chorobom narządu rodnego (Pierwsza Wizyta u Ginekologa). Zgodnie z hasłem: „Najlepszym sposobem walki z AIDS jest prewencja, a najlepszym sposobem prewencji jest edukacja „ SCORA koncentruje swoje działania na programach edukacyjnych, przeznaczonych dla młodzieży szkolnej oraz studentów.     

Tematyka Programu:

 • Choroby przenoszone drogą płciową        
 • Zakażenie  HIV       
 • Nowotwory narządu rodnego       
 • Zdrowie wieku dojrzewania       
 • Prawa kobiet, prawa matki     
 • Przemoc seksualna 

Program SCORA od lat organizuje obchody Światowego Dnia AIDS, a także warsztaty, seminaria i konferencje dotyczące zagadnień zdrowia reprodukcyjnego. Poprzez zabawę podnosi świadomość przyszłych lekarzy i innych młodych ludzi na temat chorób przenoszonych drogą płciową oraz walczy z nietolerancją i stereotypami.


ENGLISH VERSION

Standing Committee on Sexual & Reproductive Health and AIDS

About
SCORA is the most recently created standing committee. Its initiatives are directed at students of medicine and related sciences, but also at groups of people who are predisposed to developing reproductive health problems.

The basic tasks of the committee are broadening knowledge on sexually transmitted diseases including HIV and prevention of female and male genital diseases. To act on itsmotto: “The best way to fight AIDS is prevention, and the best way of prevention is education”, SCORA focuses its actions on creating educational programs aimed at school youth and college students.


SCORA objectives:

 • Sexually transmitted disease
   
 • HIV infection
   
 • Tumours of the reproductive systems
   
 • Adolescent health
   
 • Women's rights, Mothers' rights

 

SCORA has been organising World AIDS day for many years, as well as other workshops, seminars and conferences that concern reproductive health. It raises awareness about sexually transmitted diseases and fights intolerance and stereotypes among future doctors and other young people through fun activities.

 

Agnieszka Palus
Koordynator Lokalny ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS / Local Officer on Reproductive Health including AIDS (LORA)
Tel: +48 697 967 590| E-mail: lora@warszawa.ifmsa.pl

 

Grzegorz Łopiński
LORA Asst.
Tel: +48 506 320 388 |  E-mail: gregory.lopinski@gmail.com
 

 

*

Dyżur

Brak dyżurów
w najbliższym czasie

Adres e-mail
*
Hasło
*
Zapamiętaj mnie

Zapomniałem hasła

Rejestracja

Newsletter

E-mail

Współpraca

© 2018 IFMSA-Poland Oddział Warszawa
Realizacja: indemi.pl     projekt graficzny: Wasacz.pl