polski english

Faktury i finanse

FAKTURY


1. Przed dokonaniem zakupu należy skontaktować się z Koordynatorem Lokalnym Programu Stałego, w ramach którego organizowana jest akcja, a następnie ze Skarbnikiem Oddziału.

 • Upewnić się czy faktura ma być na IFMSA-Poland czy na WUM.
 • Po uzyskaniu zgody Skarbnika należy złożyć wniosek za pośrednictwem strony oddziałowej.
 • Wydatki nieuzgodnione uprzednio ze Skarbnikiem Oddziału oraz nie uwzględnione we wniosku złożonym przez Wnioskomat nie mogą być rozliczone.

2. Podstawą do otrzymania zwrotu poniesionych kosztów jest poprawnie wystawiona faktura VAT.

 

Dane do faktury na IFMSA-Poland:
Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland
ul. Oczki 1A
02-007 Warszawa
NIP: 521-15-79-152

 

Dane do faktury na WUM:
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
NIP: 525-00-05-828

 

 • Dane na fakturze muszą być identycznie z powyższymiZabronione jest używanie skrótów typu Międzyn. Stow. Studentów Med., M.S.S.M, o. Warszawa, o. Waw itp. Konieczny jest myślnik w zwrocie IFMSA-Poland.
 • Po odebraniu faktury należy koniecznie sprawdzić, czy dane zgadzają się z powyższymi, w razie błędu należy od razu poprosić sprzedawcę o wystawienie nowej faktury korygującej.
 • Błędnie wystawiona faktura nie może być rozliczona.

3. Na froncie faktury NIE można nic pisać, a w szczegółności podpisywać w miejscu "Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT".

4. Każda faktura musi być poprawnie opisana bezpośrednio na odwrocie - długopisem, nie ołówkiem. Informacje jakie powinny znaleźć się w opisie faktury (niżej do ściągnięcie przykład prawidłowo opisanej faktury):

 • data i miejsce (prawy górny róg)
 • co zostało kupione i w jakim celu?
 • na jaką akcję były przeznaczone zakupione rzeczy?
 • kiedy odbyła się akcja?
 • w ramach jakiego Programu Stałego akcja była organizowana (UWAGA: nie używamy skrótów typu SCOPH, należy wpisywać pełną nazwę – Program Stały ds. Zdrowia Publicznego)
 • zdanie: "proszę o zwrot poniesionych kosztów na rachunek bankowy: Imię, Nazwisko oraz numer konta"
 • podpis osoby zwracającej się o zwrot (wraz z pełnioną funkcją)
 • podpis Koordynatora Lokalnego Programu Stałego (wraz z całym opisem pełnionej funkcji)

Nieopisane faktury nie mogą być rozliczane.

5. Fakturę należy dostarczyć do siedziby o. Warszawa (Medyk p. -1) – górna półka szufladek na dokumenty - do końca miesiąca w którym została ona wystawiona oraz poinformować o tym Skarbnika Oddziału. Jeżeli faktura nie zostanie dostarczona terminowo nie będzie możliwości rozliczenia jej ze środków.

6. Należność za FVAT trafi na Wasze konto osobiste możliwie jak najszybciej po przekazaniu Skarbnikowi pełnych danych konta bankowego.

7. Płacimy GOTÓWKĄ, ewentualnie przy płatności kartą do faktury dołączamy potwierdzenie płatności kartą bądź potwierdzenie przelewu z konta bankowego, na które zwrot środków ma trafić.

INNE UWAGI:

 • faktury za kwiaty – poproście, żeby były zatytułowane „usługa florystyczna”
 • jeśli finansowanie związane jest z grantem – skontaktuj się ze skarbnikiem oddziału
 • na fakturze nie może znaleźć się żaden alkohol, używki, unikajcie również książek
 • artykuły spożywcze takie jak: kawa, herbata, cukier, sól, śmietanka do kawy, woda itp. (art. niezbędne do biura) można kupować bez ograniczeń; inne, takie jak wędlina, pieczywo, soki, coca-cola, przyprawy, warzywa, owoce itp. nie stanowią kosztów działalności Stowarzyszenia i jest od nich płacony podatek, więc ich unikajcie
 • składki w miarę możliwości wpłacajcie na konto Oddziału
 • nie masz możliwości „założenia” pieniędzy za zakupy? Skontaktuj się ze Skarbnikiem, coś wymyślicie. 

 

PRZYKŁAD POPRAWNEGO OPISU:


*

Dyżur

Brak dyżurów
w najbliższym czasie

Adres e-mail
*
Hasło
*
Zapamiętaj mnie

Zapomniałem hasła

Rejestracja

Newsletter

E-mail
© 2019 IFMSA-Poland Oddział Warszawa
Realizacja: indemi.pl     projekt graficzny: Wasacz.pl